Kvinnohistoriskt museum

I kulturhuset Väven finns Kvinnohistoriskt museum – det första av sitt slag i Sverige. I utställningar om vår nutid, historia och framtid sätter museet kvinnor i centrum för berättelsen. För aktuella utställningar, visningar och programverksamhet se webbplats.

Kvinnohistoriskt museum
Kvinnohistoriskt museum
Kvinnohistoriskt museum

Mer kultur

Dina valda filter: