Kvinnohistoriskt museum

I kulturhuset Väven finns Kvinnohistoriskt museum – Sveriges första! I utställningar om vår nutid, historia och framtid sätter museet kvinnor i centrum för berättelsen. För aktuella utställningar, visningar och programverksamhet se webbplats.

CBIS 6341317
CBIS 5979734
CBIS 6651082

Mer kultur