Kvinnohistoriskt museum

I kulturhuset Väven finns Kvinnohistoriskt museum – Sveriges första! I utställningar om vår nutid, historia och framtid sätter museet kvinnor i centrum för berättelsen. För aktuella utställningar, visningar och programverksamhet se webbplats.

Kvinnohistoriskt museum
CBIS 5979734
Kvinnohistoriskt museum

Mer kultur