Littfest

Littfest - litteraturfestival

Litteratur, fest och festival - på en och samma gång. Umeås internationella litteraturfestival vill vara en vitamininjektion i vårvinterkylan. Målet är att belysa litteraturen ur så många olika infallsvinklar som möjligt och skapa en mötesplats för alla som är intresserade. För att möjliggöra för så många som möjligt att delta i Littfest, presenterar vi det här året festivalen som en enda sammanhållen TV-kanal.

18/03 - 20/03

Fler evenemang