Mårdseleforsen

Vindelälvens och Västerbottens ståtligaste och mest dramatiska forslandskap. Mårdseleforsens naturreservat är idag ett välbesökt utflyktsmål och en vacker rastplats för resande efter Vindelälven. Sommartid finns här den populära restaurangen Wild River, som rekommenderas av White Guide.

CBIS 6674631
CBIS 6674630
CBIS 6674632

Mer natur