Mårdseleforsen

Vindelälvens och Västerbottens ståtligaste och mest dramatiska forslandskap. Mårdseleforsens naturreservat är idag ett välbesökt utflyktsmål och en vacker rastplats för resande efter Vindelälven. Sommartid finns här den populära restaurangen Wild River, som rekommenderas av White Guide.

CBIS 1834056
CBIS 1834059
CBIS 1834060

Mer natur