Timmerflotte på Umeälven

Hos Granö Beckasin kan du bygga din egen timmerflotte och uppleva Umeälvens vackra omgivningar från första parkett. Stanna för bad, fiske eller fika när helst du vill. Du väljer själv om du vill vara ute en dag eller en hel vecka.

CBIS 6677952
CBIS 2424370
CBIS 6677946

Fler aktiviteter