Umedalen äventyrslekplats

En mötesplats för barnfamiljer. Äventyrsleken är främst anpassad för barn i åldrarna 6-12 år, men det finns även ytor för de yngre barnen. En del av området är tillgänglighetsanpassat med exempelvis baksandbord, äventyrsstig och ekolurar. Lekplatsen är i huvudsak byggd som en hinderbana i ett kuperat landskap.

Umedalen äventyrslekplats
Umedalen äventyrslekplats
Umedalen äventyrslekplats