Det senaste året har vårt förhållande till att mötas förändrats i grunden och trots att vi aldrig träffats så sällan fysiskt, har vi nog aldrig haft så många möten. Vi har fått anpassa oss och lära oss att använda nya digitala hjälpmedel, som ibland fungerar utmärkt men ibland inte fyller det fysiska mötets syfte. En sak är säker, det nya sättet att mötas är här för att stanna, och vi kommer att använda olika former vid olika tillfällen.
Nedan kan du läsa mer om hur du hittar de bästa lösningarna för just ditt möte.

Digitala och hybrida möten. Foto Seize media

 

Framtidens möten är hybrida


Vilket format som passar bäst för ett möte beror dels på vilka syften och mål man har med mötet, dels vilka möjligheter som finns, beroende på restriktioner och regler. Vi tror att framtidens möten i stor utsträckning kommer att vara hybrida, dvs en kombination mellan ett digitalt och ett fysiskt möte, med deltagare och talare både på plats fysiskt och uppkopplade digitalt. Fördelarna med hybridmöten är många: det blir tillgängligt för fler och man deltar utifrån sina förutsättningar; mötet blir tidseffektivt då det är anpassat efter ett digitalt format; det blir hållbart med färre resor och mindre konsumtion.

För att få ut så mycket som möjligt av det hybrida mötet behöver både den fysiskt närvarande och digitalt uppkopplade publiken kunna komma till tals och interagera. Ett hybridmöte kräver noggrann planering samt kunskap om det tekniska, men kanske framförallt kunskap om hur man ska jobba med det innehållsmässiga för att upplevelsen ska bli bra för alla.

I Umeå jobbar mötesanläggningarna febrilt för att uppdatera sin teknik och kompetens för att kunna möta dessa nya behov. Man har också inlett helt nya typer av samarbeten för att knyta tills sig kompetens inom produktion och broadcasting, allt för att du som kund ska känna dig trygg med att planera ditt möte i Umeå. Under fliken Lokala partners hittar du en förteckning över Umeås aktörer som kan hjälpa dig till ett framgångsrikt möte, oavsett vilket format du väljer. Du är också varmt välkommen att kontakta oss på Visit Umeå så guidar vi dig vidare i mötesdjungeln.

När restriktioner och resepolicys sätter stopp för resande till nationella möten och konferenser kan hybrida möteshubbar vara ett bra alternativ. Nu presenterar vi ett unikt samarbete för att göra det hela enklare.

 

Hybrida möten illustration

 

Planera ditt rikstäckande hybridmöte med oss – unikt samarbete gör det enkelt! 


Precis som när Sverige håller i Eurovision så är hybrida möten bäst i Sverige. Vi kan tekniken, vi kan språken, vi kan filma, sända och planera i världsklass i vårt avlånga land. Från norr till söder har mötesnäringen i Sverige tagit sig an den möjlighet som den digitala utvecklingen medför. Hybrida möten är hållbara, demokratiska och effektiva. 
 

Umeå, Västerås, Jönköping, Gotland och Malmö har inlett ett unikt samarbete för att bli bäst i Sverige på rikstäckande hybridmöten. Samarbetet går ut på att erbjuda dig som möteskund en samordning vid planering och genomförande av nationella hybridmöten med deltagare från hela landet. Tillsammans vill vi vara de självklara städerna att välja när man ska samla deltagare från hela Sverige på ett och samma möte men där behovet eller möjligheten att ses på samma destination inte finns. Genom att göra städerna till centrala hubbar i olika delar av landet kan du som mötesarrangörer skapa rikstäckande möten och möjliggöra för många att delta oavsett var i landet de är bosatta. 

Syftet med samarbetet är att göra det enkelt för dig som är mötesarrangör genom att förenkla kontaktvägarna under planeringen. Vi på Convention Bureaus kan de lokala företagen; vilka som kan tekniken, filmningen, sändningen och vilka på destinationerna som kan planera i världsklass.

Hybridmöten är hållbara, demokratiska, effektiva och här för att stanna. I framtiden kommer inte alla kunna eller vilja resa till möten på samma sätt. Ta kontakt med din närmaste convention bureau så hjälper vi dig vidare i denna djungel av möjligheter som hybridmöten ger.