Vi är måna om de som bor i vår stad och ni som besöker oss. Därför prioriterar vi alltid hälsan, tryggheten och säkerheten först.

Med anledning av Covid-19, som orsakas av coronaviruset, har stadens mötesanläggningar, hotell, restauranger, butiker med flera vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning och motverka smittrisk. All personal är informerad och följer nedan riktlinjer, Folkshälsomyndighetens rekommendationer samt lokala restriktioner. Samtliga besökare uppmanas att följa desamma. 

 • Stanna hemma även vid milda symptom av covid-19

 • Praktisera god handhygien med regelbunden handtvätt samt regelbunden handdesinfektion

 • Håll minst en armlängds avstånd till andra personer

Handhygien. Pixabay

Våra mötes- och konferensanläggningar ytterligare insatser för trygga och
säkra möten:

 

 • Tydlig information, muntligt såväl som skriftligt på strategiskt utplacerade ställen i lokalerna

 • På områden där trängsel riskerar att uppstå, har möblering anpassats samt markerats upp
  för att göra det enkelt att hålla fysiskt avstånd

 • Utökad regelbunden rengörning av områden och ytor som ofta berörs 

 • Lunch och fika anpassas för att möjliggöra fysisk distans även under pauser, likväl som olika
  sällskap ska kunna hålla avstånd till varandra, bland annat genom att pauser förläggs till olika tider 

   

Hotellens ytterligare insatser för trygga och säkra möten:
 

 • Förstärkta rutiner för städning av hotellrum, regelbunden rengöring av områden
  och ytor som berörs ofta

 • Personalen undviker all fysisk kontakt med både kollegor och gäster

 • Generösa avbokningsregler

   

Restaurangers ytterligare insatser för trygga och säkra möten:
 

 • Färre antal bord och sittplatser i lokalerna för ökat avstånd och generell minskad trängsel och passering

 • Bordsservering och bordsbetalning tillämpas i största möjliga mån för att undvika trängsel och köbildning

 • Möjligheter till take-away och hemkörning erbjuds av majoriteten av restaurangerna. Detta även för att öka tillgänglighet för riskgrupper eller de som inte vill vistas i publika miljöer under en längre period.

 

Vi och stadens aktörer vill vara så tillgängliga som möjligt för dig - hör av dig om du vill veta mer eller få något förtydligat. 

Varmt och tryggt välkommen att mötas hos oss!