Möten i Umeå

Meeting venues

 In Umeå, there are plenty of facilities and premises that are suitable for smaller as well as larger groups. Here is a list of suggested venues for your meeting. We want to encourage you to choose
environmentally certified and sustainable alternatives. 

 

A presentation of the four largest meeting facilities in Umeå

P5 Möten

P5

Ett koncept utformat för att leverera bästa möjliga mötesupplevelse. Välgrundat och smart från start till avslut, med panoramavy över Umeälven.

 

Umeå Folkets Hus möten

Umeå Folkets Hus

Mitt i centrala Umeå finns norra Sveriges största kultur- och kongressanläggning, som rymmer 1150 sittande deltagare i den största lokalen Idun.

Nolia entre

Nolia

Nolia är en mäss- och kongressanläggning med personligt värdskap. Med engagemang, logistik och erfarenhet skapas lyckade event och möten. 

Aula Nordica Möten

Aula Nordica

En stor mötesanläggning på Umeå Universitets campusområde. Försedd med all tänkbar teknik som kan behövas och utrymme för 1000 personer. 

Below you can click on to a list of more meeting facilities
in the Umeå region 

Möten Pixabay

Lista på mötesanläggningar i hela Umeåregionen